Privacybeleid Horticult V.O.F.

We streven ernaar de privacy te beschermen van de bezoekers van onze website. Dit privacybeleid legt uit hoe zij uw Persoonsgegevens verzamelen op onze Website, hoe we deze beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit privacybeleid aandachtig door.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website die u op dit moment bezoekt (hierna de ‘website’ genoemd) en onze functionaliteiten en hulpmiddelen die via onze website worden aangeboden.

 

De verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens verzamelt via onze website in overeenstemming met artikel 4, lid 7 van de GDPR is Horticult V.O.F., Grote Baan 24, 9250 Waasmunster, België.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens is informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op de nemen. Dergelijke persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, factuur en bank/creditcardgegevens bevatten.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze website gebruikt. We verwerken enkel persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt.

 

Verwerkingsdoeleinden

Horticult V.O.F. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@horticult.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).